Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kalender

Arkivplanverkstad

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant av tilsyn frå Arkivverket ser vi likevel at pålegg om manglar og utbetringar av arkivplan er nokke som går igjen. 

Webinar: Arkivportalen

Som andre små og store arkivinstitusjonar nyttar vi Arkivportalen som vår publiseringsteneste for arkivkatalogar. Arkivportalen er ei nasjonal søketeneste som er utvikla og drifta av Stiftelsen ASTA. Her finn du ei oversikt over eldre og nyare arkiv frå både eksisterande og historiske kommunar i gamle Hordaland fylke.

Webinar: Deponeringsplan for e-arkiv

Arkivverket pålegg offentlege verksemder å ha ein plan for langtidsbevaring av elektronisk materiale iht. arkivforskrifta § 13 og riksarkivarens forskrift § 4-4- til 4-6. Kommunane plikter å ha ein plan for framtidige uttrekk og deponeringar, som skal innehalde ei oversikt over finansiering og framdrift, samt tidsfristar for når arbeidet skal vere ferdig.

Lansering av AKSESS

Første utgåve av det nye tidsskriftet AKSESS blir lansert torsdag 10. november. 

Arkivdagen

 I år blir Arkivdagen arrangert 11-13. november. Tema for dagen er «Skeive arkiv». 

Privatarkivkonferansen

Privatarkivkonferansen blir i år arrangert i på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen 14. og 15. november.

Saksbehandlingskurs i kommunesektoren

Onsdag 28. september kl. 09.30 – 15.30 inviterer vi til saksbehandlingskurs i kommunesektoren. Kurset vil ta for seg det juridiske grunnlaget for forvaltningsrettslege avgjerder. 

>