Dette kan vere arkiv etter dyr i landbruket, konkurransar eller i naturen. Arkiva kan omhandle alt frå små insekt til store pattedyr og fuglar.