Har du spørsmål kring våre arkivsamlingar og bestilling av arkiver?

Ring oss på telefon 55 30 60 90 mellom 9.00-14.30, eller send ein e-post. Vi er ofte ute på besøk hjå kommunane eller utan telefondekning inne i arkivmagasina. Vi ber om forståing for at det kan vere vanskeleg å få tak i oss på telefon.

Postadresse:

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Kalfarveien 82
5022 Bergen

Besøksadresse: Kalfarveien 82, 5022 Bergen


Organisasjonsnummer: 971 348 496
Bankkontonummer: 3624 34  92348