Har du spørsmål kring våre arkivsamlingar og bestilling av arkiver?

Ved førespurnadar om innsyn i arkiva ber vi om at du nyttar skjemaet vårt for bestilling av opplysningar frå våre arkiv.

Du kan også nå oss ved å sende oss ein e-post, eller ringe på 55 30 60 90 mellom kl. 09.00-14.30 Vi er ofte ute på besøk hjå kommunane eller er utan telefondekning inne i arkivmagasina. Vi ber om forståing for at det kan vere vanskeleg å få tak i oss på telefon.

Postadresse:

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Kalfarveien 82
5022 Bergen

Besøksadresse: Kalfarveien 82, 5022 Bergen


Organisasjonsnummer: 971 348 496
Bankkontonummer: 3624 34  92348