Ei omfangsrik kjelde til slekts- og skulehistorie

Bakgrunn for prosjektet

Med landsskuleloven av 1860 vart dei ulike skulekommunane delt opp i krinsar. I kvar krins skulle det vere faste skular for elevane. Til tross for at skulekrinsane fekk auka mynde delegert frå statlege organ frå slutten av 1800-talet, vart skulekrinsane under ulike omstende endra, slått saman og splitta. Dette har resultert i at det kan både vere vanskeleg og tidkrevjande å få oversikt over skulekrinsane og arkiva etter dei.   

Viktigheita av skulekrinsane er mange, både for kommunane dei eksisterte i, for lokale grendene og for dei som gjekk på skule i dei. Utbygging av vegar og bygdesentrum, fråflytting, generasjonsskifte og endra regelverk er alle  årsaker til at historiene og sogene om skulekrinsane går tapt. Dette gjer at ein må ta grep for føre langsiktig forvaltning og formidling.     

Sjå også omtalar av prosjektet i Bergens tidende 24. oktober 2020: Digital gavepakke om skolehistorie, på Slektogdata.no: Skuleprotokollslepp på slektsgranskardagen og i Kjelda 2/2020.

Skuleprotokollar 

Skuleprotokollane som er digitaliserte innheld i hovudsak lister over elever og deira karakterar i enkeltfag. I protokollane finn vi gjerne og notater og merknader læraren hadde gjort seg. Dette kan vere notat om kva lærarstoff elevane hadde vore gjennom, kommentarar om elevane sine evner og opplysningar om kva år dei var komfirmet eller kvar dei hadde flytta. Enkelte lærare hadde og notert ned lister over inventar i protokollane.        

Her finn du dei digitaliserte skuleprotokollane frå Hordaland. Du kan og trykke direkte på kommunene under.

Alversund kommune, Askøy kommune, Austevoll kommune, Austrheim kommune, Bremnes kommune ,Bruvik kommune, Bømlo kommune, Eidfjord kommune, Etne kommune, Evanger kommune, Fedje kommune, Fitjar kommune, Fjeldberg kommune, Fjell kommune, Fusa kommune, Granvin herad, Hamre kommune, Herdla kommune, Hjelme kommune, Hosanger kommune, Hålandsdalen kommune, Jondal kommune, Kinsarvik kommune , Kvam herad, Kvinnherad kommune, Lindås kommune, Manger kommune, Masfjorden kommune, Meland kommune, Modalen kommune, Moster kommune, Odda kommune, Os kommune, Røldal kommune, Samnanger kommune, Skånevik kommune, Stord kommune, Strandebarm kommune, Strandvik kommune, Sund kommune, Sveio kommune, Tysnes kommune, Ullensvang herad, Ulvik kommune, Valestrand kommune, Varaldsøy kommune, Vikebygd kommune, Voss kommune og Vossestrand kommune.

Skulenmin

Skulenmin er ein nettportal for formidling av skulehistorie utarbeidd av Vestland fylkeskommune. På skulenmin får du ei oversikt over skulekrinsar i alle kommunar i tidlegare Sogn og Fjordane fylke. For ein del kommunar finn du og informasjon om krinsane og skulehusa som har vore i desse, samt forteljingar, historier og bilete. Her vil og informasjon om skulekrinsane i gamle Hordaland fylke.

Oversyn over skulekrinsane

Kommunar

Skulekrinsar

Etne kommune 1838- Aksdal krets, Birkenes krets, Brendeland krets, Enge krets, Engelgjerde krets, Engnes krets, Fjøsne krets, Frette krets, Grønstad  krets, Gundegjerde krets, Håland krets, Nordstrand krets, Rygg krets, Sande krets, Sørstranden krets
Skånevik kommune 1838-1964 Bauge krets, Baugstranda krets, Bjelland krets, Bjørkestrand krets, Eikemo krets, Eintveit krets, Eristland krets, Fjeldhaugen krets, Fjæra krets, Hauge krets, Hillesdal krets, Holmedal krets, Indernes krets, Indre Matre krets, Kalvik krets, Kvandal krets, Lien krets, Løvik krets, Markhus krets, Mortvedt krets, Mosnes krets, Rullestad krets, Sandvik krets, Skarveland krets, Skånevik krets, Sunde krets, Sævareide krets, Toftekalven krets, Tungesvik krets,  Ytre Matre krets, Ølfarnes krets, Åkra krets
Sveio kommune 1852 Brattestø krets, Bråtvedt krets, Bua krets, Eilerås krets, Eltrevåg krets, Embersland krets, Erve krets, Førde krets, Færås krets, Haukanes krets, Kvalvåg krets, Lid krets (Lie), Lokna krets, Mosnes krets, Mølstre krets, Nordre Våge krets, Ove krets, Rød krets, Selsås krets, Sveio krets (Sveen), Teigland krets, Tjernagel krets, Tveita krets, Vandaskog krets, Vikse krets, Våge krets, Åse krets
Vikebygd kommune 1902-1964 Battesbø krets, Kirkekredsen (Kirkekretsen), Oa krets, Ove krets, Staupe krets, Ulvebnebygden krets, Årvik krets (Aarvik),
Valestrand kommune 1868-1964 Bjørgan krets (Bjørgen), Eikeland krets, Einstadbøvoll krets (Enstabøvoll), Egeland krets, Fagerland krets, Gramshaug krets, Grevik krets, Haugsgjerds krets, Lindaas krets, Otterøen krets, Valen krets, Valestrand krets, Vestvik krets, Vihovde krets, Viken krets, Økland krets, Ørevik krets
Bømlo kommune 1916- Andal krets, Bømlo krets, Espevær krets, Hillestveit krets (Hillestvedt), Tjong krets (Tjång)
Finnås kommune 1838-1916  
Moster kommune 1916-1963 Håvik krets, Moster krets, Foldrøy krets, Gjeitung krets (Gjetung), Mækjebakken krets, Otterøy krets, Rolvsnes krets, Sakseid krets, Skimmeland krets, Straumsøy krets
Bremnes kommune 1916-1963 Erevik krets, Geitung krets, Habbestad krets, Hiskjo krets, Gilje krets, Katla krets, Lykling krets, Meling krets, Rolfsnes krets, Rubbestadneset krets, Steinsbø krets, Vornes krets
Stord kommune 1838- Agdestein krets, Brandvik krets, Børtvedt krets, Digernes krets, Fjellgårdene krets, Føyen krets (Føyno), Grov krets, Hatland krets, Huglo krets (Huglerøy), Høiland krets, Langeland krets, Leirvik krets (Lervik), Litlabø krets, Mehammer krets, Nordhuglen krets (Nordhuglo), Rommeltvedt krets, Sagvåg krets,  Stua krets (Stue, Stuve), Sørhuglen krets (Sørhuglo), Vikanes krets,
Fitjar kommune 1860- Aga krets, Berget krets, Brandasund krets, Drivenes krets, Engesund krets, Fonden krets, Græsdal krets, Hageberg krets, Hatlevik krets, Iversø krets (Ivarsøy), Kuvik krets, Osternes krisn, Rimbereid krets, Risøen krets, Rønholm krets, Sandvik krets, Skaret krets, Sælevik krets, Tverdarøy krets (Tvederø), Tislevoll krets, Vestvik krets
Tysnes kommune 1838- Amland krets, Brattetveit krets, Bruntveit krets, Bruntveit krets, Ersvær krets, Eversvik krets, Flakke krets, Flakkevåg krets, Flatåker krets, Flornes krets, Flygansvær krets (Flygansver), Færevåg krets, Gjerstad krets, Gjøvåg krets, Godøy krets, Hammerhaug krets, Hodnanes krets, Hope krets, Hovland krets, Håland krets, Kongsvik krets, Landreåen krets, Laukhamar krets (Laukhamer), Luksund krets, Lunde krets, Malkenes, Myklestad krets, Myrdal krets, Nordbustaddalen krets, Onarheim krets, Opdal krets,  Reiso krets, Skade krets, Skorpen krets (Skorpe), Solheimsdalen krets, Sunde krets, Sælø krets (Selø), Søreide krets, Sør-Reksteren krets (Syd-Reksteren), Tveit krets, Vevatne krets, Ånuglo krets, Åse krets
Kvinnherad kommune 1838- Austrepollen krets, Bjørnebøle krets, Bondhusbygda krets, Bringedalsbygda kins (Bringedalsbygden), Fuglebergbygden krets (Fuglebergbygda), Fureberg krets, Gjetingsdalen krets, Guddalsdalen krets, Hatlestrand (Hatlestranden), Haugland krets, Husnes krets, Josnes krets, Kirkebygden krets, Ljosnes krets, Lyngestranda krets (Lyngstranden), Løvfallstranden krets, Nordrepollen krets, Malmanger krets, Mauranger krets, Maurangsnes krets,  Omvikdalen krets, Rød krets, Røe krets, Skorpo krets (Skorpen), Skaalebygden krets, Snilstvedt krets, Snilstveitøy krets, Tråvik krets, Tveitnes krets, Undarheim krets, Uskedalen krets, Ænes krets, Øie krets, Ølve krets, Ølvesbygden krets, Årsand krets, Årvik krets, Årvikstranden krets (Årvikstranda)
Fjeldberg kommune 1838-1965 Aksdal krets, Brekke krets, Fatland krets, Fjelbergøen krets (Fjelbergøy), Gravdal krets, Huglo krets, Kyrkjekretsen krets, Sjøvangen krets, Sætre krets, Tofte krets
Varaldsøy kommune 1901-1965 Dybsland krets, Gjuvsland krets, Mundheim krets, Trå krets, Åkre krets
Ullensvang Herad 1838-2019 Aga krets, Alsaker krets, Bu krets, Børve krets, Djønne krets, Espe krets, Hauso krets, Hus krets, Hovland krets, Jåstad krets, Kambestad krets, Kvalvik krets, Langesæter krets, Lote krets, Lussand krets, Meland krets, Midnes krets, Måge krets, Måke krets, Måkestad krets, Opedal krets, Ringøy krets, Rogdo krets, Sekse krets, Tjoflot krets (Tjoflåt), Tveisme krets, Tveit krets, Tyssedal krets, Vikebygd krets, Vines krets, Ulgenes krets, Utne krets, Ystanes krets
Kinsarvik kommune 1913-1964 Alsaker krets, Bu krets, Kvalvik krets, Kvandal krets, Lote krets, Lussand krets, Utne krets, Vines krets, Visnes krets, Ystanes krets
Odda kommune 1913-2019 Dalen krets, Dalerne krets, Digarnes krets, Eitrheim krets, Hildal krets, Hjædle krets, Jordal krets, Jøsnedal krets, Odda krets, Pollen krets, Reisnos krets, Sandven krets, Seljestad krets, Skare krets, Skjeggdal krets, Stana krets, Torekoven krets, Tyssedal krets, Vintertun krets
Jondal kommune 1838-2019 Herand krets, Jondal krets, Nedre Krossdalen krets, Torsnes krets, Tørrvikbygd krets, Øvre Krossdalen krets
Røldal kommune 1838-1963 Horda krets, Håra krets (Håre), Kyrkjekretsen (Kyrkje krets), Lone krets
Eidfjord kommune 1898- Bu krets, Erdal krets, Lægreid krets (Lægereid), Simadal krets, Skår krets, Syssendal krets, Sæbø krets, Vik krets
Ulvik kommune 1838- Bagnstranda krets, Brakanes krets, Finse krets, Hallingskeid krets, Lekve krets, Osa krets, Ulvik krets, Vangsbygda krets
Voss kommune 1838-2019 Afdal krets, Auro krets, Bakketun krets, Bere krets, Berge krets, Bjørge krets, Bjørgum krets, Bordalen krets, Brattåker krets, Bulken krets, Dukstad krets, Dymbe krets, Dyrvedalen krets, Eide krets, Fenne krets, Flætre krets, Gjerald krets, Gjeraldstveit krets, Gjernes krets, Graue krets, Grotland krets, Gullfjordungen krets, Kløve krets, Kvitne krets, Leidal krets, Lie krets, Løne krets, Nedkvitne krets, Palmafossen krets, Raudalen krets, Reime krets, Rene krets, Reppen krets, Ringheim krets, Rundalen krets, Saue krets, Seim krets, Skjeldal krets, Skjerve krets, skolestad krets, Skutle krets, Tesdal krets, Urdland krets, Vangen krets, Vestbygda krets, Vike krets, Vinsand krets, Væle krets,
Vossestrand kommune 1868--1964 Draugsvoll krets, Egdetveit krets, Framnes krets, Hauge krets, Hole krets, Holebygden krets, Jordalen krets, Løen krets, Mørkdalen krets (Myrkdalen), Oppheim krets, Stalheim krets, Sundve krets, Vasstranden krets (Vasstranda), Vinje krets
Evanger kommune 1885-1964 Bergsdalen krets, Bjørgo krets, Brakestad krets, Brekkhus krets, Evanger krets, Fadnes krets, Hernes krets, Luren krets, Mestad krets, Nesheim krets, Rasdal krets, Tyssen krets, Øvstedal krets
Granvin herad 1891-2019 Eide krets, Espeland krets, Folkedal krets, Jørdre krets Kirkestranden krets (kyrkjestranda), Kjærland krets, Nesheim krets, Spilde krets, Aasene krets (Åsane)
Kvam herad 1838- Aksnes krets, Berge krets, Bergstø krets, Botnen krets, Børve krets, Fykse krets, Grønnevig krets, Haukanes krets, Indre Ålvik krets, Klyve krets, Kyrkjebygda krets, Laupsa krets, Mundheim krets, Nedredalen krets, Norheimsund krets, Rykkje krets, Skåre krets, Soldal krets, Steinsdalen krets, Storås krets, Tjosås krets, Tørrvikbygd krets, Vik krets, Vikøy krets, Ytre Ålvik krets, Øierhavn krets, Øvredalen krets, Øystese krets, Ålvik krets, Ås krets
Strandebarm kommune 1838-1964 Berge krets, Børsheim krets, Eide krets, Engjadal krets, Grønevik krets, Innstranda krets, Kolltveit krets, Kyrkjebygda krets, Kysnes krets, Linga krets, Mundheim krets, Oma krets, Solberg krets, Sollesnes krets, Svåsand krets, Tørrvikbygd krets
Samnanger kommune 1907- Eikedalen krets (Eikedal), Frøland krets, Frølandsdal krets, Grønsdal krets, Hisdal krets, Høysæter, Jarland krets, Kvernes krets (Kværnes), Kvittingen krets, Lid krets, Myren krets, Nordvik krets, Rolvsvåg krets, Sandvik krets, Steinsland krets, Tveit krets, Tysse krets
Os kommune 1838-2019 Bogstrand krets, Hegglandsdalen krets, Klyve krets, Lysekloster krets, Lønningdal krets, Nore Neset krets, Os krets, Søfteland krets, Søndre- og Nordre Neset krets, Sør- og Nordøyane krets, Søre Neset krets
Fusa kommune 1855-2019 Austestad krets, Bogstrand krets, Bogøen krets, Eikelandsosen krets, Fusa krets, Gaugstad krets, Helland krets, Holmefjord krets, Kulid krets, Aadland krets
Hålandsdalen kommune 1903-1964 Bolstad krets, Haugen krets, Holdhus krets, Gjøn krets (Gjøen),  Kirkebygden krets (Holdhus), Skogene krets, Skogenes krets (Skogernes), Skogseide krets, Vindenes krets, Øvredalen krets
Strandvik kommune 1903-1964 Baldersheim krets, Femanger krets, Håvik krets, Luksund krets, Lygre krets, Lygrespollen krets, Neset krets (Næsset), Nortvedt krets (Nordtveit), Revnestranden krets (Revnestranda), Strandvik krets, Sundfjord krets (Sunnfjord) Sævareidfjorden krets, Vindenes krets (Vinnes), Yddal krets
Austevoll kommune 1886- Beinskroken krets, Birkeland krets, Bratten krets (Bratta), Drivenes krets, Drønen krets, Eide krets, Haukanes krets, Heiemark krets, Hevrøy krets (hevrøen), Horgen krets, Hufthamar krets, Kolbeinsvik krets, Lillekalsøen krets (Litlekalsøy), Lundøen krets (Lunnøy), Møkster krets (Møgster), Sandtorv krets, Selbjørn krets, Skår krets, Stolmen krets, Storebø krets, Storekalsøen krets, Trolandshamar krets, Vindenes krets (Vinnes), Østevold krets
Øygarden kommune 1964-2019  
Sund kommune 1838-2019 Glesnes krets, Kleppe krets, Pollen krets, Skogsvåg krets, Stranda krets (Berge), Sund krets, Tofterøy krets, Vardøy krets
Fjell kommune 1838-2019 Algrøy krets, Angeltveit krets, Bjorøy krets, Brattholmen krets, Ekerhovd krets, Fjell krets, Foldnes krets, Kallestad krets, Knappskog krets, Knarrevik krets, Kårtveit krets, Landro krets, Lie krets, Lokøy (Lokø) krets, Lønøy krets, Midtsjø krets, Misje krets, Nesse krets, Rong krets, Sekkingstad krets, Skoge krets, Snekkevik krets, Syltøy krets, Tellnes krets, Toftøy krets, Turøy krets, Valen krets, Våge krets
Hjelme kommune 1910-1963 Bakken krets, Hatten krets, Hennø krets, Hernar krets, Hjelme krets, Lyngø krets, Nordø krets (Nordøen), Nødnes krets, Sanden krets, Sture krets, Sula krets (Sulen), Toskø krets
Herdla kommune 1861-1963 Alvheim krets, Berland krets, Blomvåg krets (Blomvågen), Haugland krets, Herløen krets,  Fauskanger krets, Fromreide krets, Misje krets, Oen krets, Rong krets, Røsland krets, Toftøy krets, Turøy krets, Vikøy krets
Askøy kommune 1918- Askøy krets, Bakarvågen krets (Bagervaagen), Berland krets, Breivik krets, Davanger krets, Erdal krets, Fauskanger krets, Florvåg krets, Follese krets, Fromreide krets, Hanevik krets, Hanøy krets, Haugland krets, Herdla krets, Hetlevik krets,  Hop krets, Kleppe krets, Ramsøy krets, Skråmestø krets, Stien krets, Strusshamn krets (Strudshamn), Treet krets (Træet), Åsebø krets
Vaksdal kommune 1964-  
Bruvik kommune 1870-1964 Blomdal krets, Bolstadfjorden krets, Bruvik krets, Dale krets, Eidsfjorden krets (Eidsfjord), Elvik krets, Furnes krets, Herfindalen krets, Hesjedal krets, Skaftå krets, Stanghelle krets, Stamnes krets, Stavenes krets, Stokke krets, Straume krets, Toskedal krets, Vaksdal krets, Vassdal krets, Vedåfjorden (Vedafjord) krets, Vik krets, Øye krets, Øyo krets
Modalen kommune 1910-  
Osterøy kommune 1964-  
Hamre kommune 1838-1964 Birkeland krets, Dale krets, Eikanger krets, Flatøy krets (Flatøien), Gjervik krets, Gjervik/Isdal krets, Hamre krets, Hjellvik krets, Hjelmås krets, Isdal krets, Mundal kretsRaksnes krets, Reigstad krets, Skår krets, Valestrand krets, Vassbygda krets, Øvstegard krets
Hosanger kommune 1838-1964 Bernes krets, Birkeland krets (Byrkjeland), Bjørsvik krets, Eide krets, Fjelde krets, Fotland krets, Hanstveit krets, Heimvik krets, Heldal krets, Helleland krets, Herland krets, Hjelmtveit krets, Kleivdal krets, Kleiveland krets, Kleppe krets, Kopperdal krets, Kroken krets, Leivestad krets, Løtveit krets, Molvik krets, Mjøs krets, Mjøsdalen krets, Romarheim krets, Seim krets, Romarheim krets, Stranden krets, Tysse krets (Tøsse, Tøssen), Urdal krets, Vassel krets, Vike krets
Meland kommune 1923-2019 Bragstad krets, Dale krets, Gaustad krets, Grasdal krets, Herdlø krets, Husebø krets, Håtuft krets, Iden krets, Kaunbøg krets, Landsvik krets, Langeland krets, Myrtveit krets (Myrtvedt), Rifsgaard krets, Rossland krets, Rosslandsvaagen krets, Sagstad krets, Tveit krets, Vestbygd krets, Aasebø krets
Lindås kommune 1838-2019 Askeland krets, Austfjorden krets, Bergfjord krets, Eden krets, Eikanger krets, Feste krets (Fæste), Fondenæs krets, Fredheim krets, Fjellgardane krets, Gjervik/Isdal krets, Grimstad krets, Hauge krets, Haugsdalen krets, Hindenes krets, Hope krets, Hundvin krets, Kjeilegavlene krets, Kjeilen krets, Klyvheim krets, Kløvheim krets, Kvalvåg krets, Kvamme krets, Kvammen krets, Lauvås krets, Lindås krets, Loftås krets, Lygren krets (Lygra), Løtvedt krets, Mellingen krets, Mongstad krets, Myking krets, Møksvold krets (Møksvoll), Natås krets, Nymark krets, Risøy krets (Risøen), Rød krets, Rødland krets, Seim krets, Skodvin krets, Spjutø krets, Sundsbø krets, Svindal krets, Syslak krets, Toftegåard krets, Tvedtegardane krets, Tveiten krets, Valternæs krets, Vassbygda krets, Verås krets, Vik krets, Viik krets, Viikgårdene krets, Øyane krets, Åsheim krets
Radøy kommune 1964-2019  
Sæbø kommune 1924-1964 Marås krets
Alversund kommune 1885-1964 Fosse krets, Gausereide krets, Hjelmtveit krets, Kleivdal krets, Kroken krets, Leivestad krets, Nordre Vassbygd krets, Soltveit krets, Stranda krets, Søndre Vassbygda krets, Thorsheim krets, Tveit krets
Hordabø kommune 1924-1964 Haugland krets, Hella krets, Marøy krets, Risnes krets, Sletta krets, Straume krets
Manger kommune 1838-1964 Bauge krets, Dale krets, Dalland krets, Frotjold krets, Haugstad krets, Helle krets, Kolstad krets, Lilletvedt krets, Manger krets, Marås krets, Nordanger krets, Nordøen krets, Risnes krets, Sætre krets, Titland krets Toska krets, Vågenes krets
Austrheim kommune 1910- Austrheim krets (Ostreim), Bakkøy krets, Børliden krets, Fredheim krets, Kaland krets, Kansardalen krets, Krossøy krets, Lille Lindås krets, Rebnord krets (Rebnor), Rongevær krets, Solhaug krets, Straume krets, Toftegaard krets, Øygarden krets, Årås krets (Aaraas), Åsheim krets (Aasheim krets)
Fedje kommune 1947- Fedje krets, Stormark krets
Masfjorden kommune 1879- Andvik krets, Bergsvik krets, Duesund krets, Eikemo krets, Fossdal krets, Fosse krets, Frøyset krets, Halsøy krets, Haugsdal krets, Haugsdal indre krets, Haugsvær krets, Hope krets, Hosteland krets, Kalhovde krets, Kvamsdal krets, Kvinge krets, Kvingedal krets, Matre krets, Molland krets, Risnes krets, Reknes krets, Rognøen krets, Sandnes krets, Sleire krets, Solheim krets, Tangedal krets