Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kalender

Arkivdagen 2023

Arkivdagen blir i år arrangert fredag 9. juni og har arkiv om dyr som tema.   

One Ocean Week

One Ocean Week blir arrangert i Bergen 15.-21. april 2023. One Ocean Week er ein møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevingar knytt til ein berekraftig utnytting av havet. 

Arkivskolen LIGHT

Arkivskolen LIGHT er eit arkivfagleg nettkurs som gir deg grunnleggande fagkunnskap om handtering av dokument i offentleg sektor. 

Kurs om rett til innsyn

Offentleg forvaltning tar imot ei rekke krav om innsyn. Det kan vere utfordrande å slå fast kva slags dokument og opplysningar det gjeld, og kva for regelverk som er relevant.

Representantskapsmøte

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt representantskapsmøte blir holdt onsdag 26. april kl 12.00 - 13.30. 

Eigarmøte 2023

Eigarmøte er eit uformelt forum der selskapet kan presentere og drøfte problemstillingar med selskapet sine eigarar. Møte er og ein mogelegheit for eigarane å komme med ynskje, tilbakemeldingar og stille spørsmål.

Arkivplanverkstad

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant av tilsyn frå Arkivverket ser vi likevel at pålegg om manglar og utbetringar av arkivplan er nokke som går igjen.

Arkivplanverkstad

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant av tilsyn frå Arkivverket ser vi likevel at pålegg om manglar og utbetringar av arkivplan er nokke som går igjen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5
>