Førebels tema samlingane er funksjonsbasert BK-plan, funksjonsbasert arkivplan og skjema for bestilling av innsyn.

Vi har satt opp dagane tysdag 6. februar og torsdag 8. februar kl. 10.00 – 15.00. Det er avgrensa med plasser og vi tilrår å vere tidleg ute med påmeldinga. Endeleg program for dagen vil bli sendt ut så snart dette er klart. 

Her kan du melde deg på samlinga

Samlingane vil finne stad på Skyskraperen Restaurant på Ulriken i Bergen. Det vil bli arrangert felles avreise med taubanen opp og ned. Dette er eit gratis arrangementet for eigarkommunane våre.