I eit pilotprosjektet har vi skanna alle vegsaker i to kommunar frå 1965-1995 og lasta dei opp i Fetch. Arkivmaterialet har så blitt maskinelt OCR-lest, indeksert og gjort tilgjengeleg for våre sakshandsamarar.  

Tysdag 27. juni kl. 12.15 – 13.45 vil vi dele erfaringar frå pilotprosjektet og vise korleis dette kan effektivisere arbeid med innsyn og tilgjengeleggjering av arkiv.  

Vi vil og presentere løysningane «Innebyggerapp» og «Følg saken» frå Inncode for enklare sakshandsaming og samhandling.

Møt oss i Bergen eller bli med digitalt. Målgruppa for demovisninga er tilsette i arkivinstitusjonar. 

Ta kontakt med Janny Sjåholm på e-post janny.sjaaholm@ikah.no for meir informasjon.