Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

Her finn du IKA Hordaland sin formidlingskanal ut mot publikum og eigarkommunane. På sida vil vi legge ut informasjon, nyhende, gje eit innblikk i arbeidet vi gjer på IKA Hordaland og presentere smakebitar frå arkiva.

null

Representantskapsmøte

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt representantskapsmøte blir heldt fredag 15.september 2023 kl. 12.00 - 13.30.

Logo for arkivdagen 2023

Arkivdagen 2023

Årets arkivdag har «arkiver om dyr» som tema. Sammen med Bergen byarkiv, Arkivverket/Statsarkivet i Bergen og Universitetsmuseet markerer vi dagen med et digitalt kildeslipp hvor viser fram ulike arkiv som omhandler dyr. 

Nedenfor finner du informasjon om de ulike kildene som er publisert i anledning dagen. Her viser vi blant annet fram arkiv om viltnemnda, rottekrig, isbjørner, hester i Bergen sentrum, illustrasjoner og tegninger av Thorolv Rassmussen, bjørnedrap og dyr i lensmansarkivene. 

Ein person ståande i eit magasin med arkiv

Praksisopphald ved IKA Hordaland

Denne våren har eg vore so heldig med å få ein praksisplass som student hjå IKA Hordaland. Etter 200 timar tenkje eg at det er greitt å fortelje vidare kva eg har lært og gjort i løpet av desse timane

Privatarkiv frå Hordaland

Privatarkiv er samlingar av dokument, bilete, film, lydopptak og andre historiske kjelder som ikkje kjem frå offentlege institusjonar, men frå private personar, familiar, organisasjonar, bedrifter og andre aktørar i samfunnet. Desse arkiva inneheld verdifull informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, historiske hendingar, kultur og tradisjonar som er viktige for å forstå og dokumentere fortida vår.

Illustrasjonsbilde: uordnede arkivmapper

Kartlegging av arkivbestanden i kommunane

I april 2022 starta vi eit prosjekt med mål om å kartlegge arkivbestanden i eigarkommunane våre. Kartlegginga undersøker både administrative arkiv, personregister og privatarkiv. Føremålet med prosjektet er å få ei oversikt over kor mykje papirarkiv det er ute i kommunane som ikkje er deponert hjå oss. Slik kan vi planlegge for den framtidige magasinutviklinga vår. 

Illustrasjonsbilde DSM

Webinar: Deponeringsplan for e-arkiv

Arkivverket pålegg offentlege verksemder å ha ein plan for langtidsbevaring av elektronisk materiale iht. arkivforskrifta § 13 og riksarkivarens forskrift § 4-4- til 4-6. Kommunane plikter å ha ein plan for framtidige uttrekk og deponeringar, som skal innehalde ei oversikt over finansiering og framdrift, samt tidsfristar for når arbeidet skal vere ferdig.

God jul

Opningstider jul og nyttår

Vi ønskjer alle våre eigarkommunar, samarbeidspartnarar og brukarar ei riktig god jul og eit godt nyttår. 

Arkivdagen 2022

Arkivdagen

I 2022 er det 50 år sidan homofili vart avkriminalisert i Noreg. Dette er ein viktig milepæl i norsk historie som blir markert med eit skeivt kulturår. Arkivdagen i år er også vigt til markeringa, og har skeive arkiv som tema. Kva for døme kan vi finne på skeiv historie i kommunale arkiv?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
>