Hausten 2021

Kurs  Tid  Kurshaldar

Webinar i bevaring og kassasjon av pasient- og

journalopplysningar i dei kommunale

helse- og omsorgstenestene  

Kl. 13.00-13.30

1. september

IKA Hordaland
Digital kontaktkonferanse

Kl 10.00 - 12.30

27. og 28. oktober 

Eksterne og

IKA Hordaland

Webinar i kvalitetssikring av offentleg journal

Kl. 10.00 -10.30

23. november

IKA Hordaland

 

Kursplanen kan bli oppdatert og endra undervegs.

Informasjon om påmelding vil bli sendt ut til eigarkommunane våre i forkant av arrangementa.