Hovudtema for konferansen var utvikling og innovasjon innan arkivfaget. Den auka digitaliseringa av forvaltninga stiller stadig nye krav til måten vi forvaltar dokumentasjonsarven på. På konferansen fekk vi impulsar og innblikk i kva som skjer innan fagfeltet.

Programmet romma tema som ny arkivlov, personvern og risikovurdering, regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlegheit og lagring og bevaring av elektroniske arkiv.

 


 

Program 

Torsdag 9. juni:

09.00 – 10.00: Registrering og kaffe

10.00 – 10.30: Åpning av konferansen ved Rune Lothe, IKA Hordaland

10.30 – 11: 00: ICAs New Professional Programme ved Janny Sjåholm, IKA Hordaland  

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.00: Mens vi venter på ny arkivlov ved Anne Aune, Arkivverket

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: Tjenesteutvikling i Norsk helsenett ved Vilde Ronge, Norsk helsenett

13.45 – 14:30: Produksjonsløp for elektronisk langtidslagring ved Kristian Strømme, Sikri

14.00 – 14.45: Pause

14.45 – 15.30: Innebygd personvern og risikovurdering ved Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

15.30 – 16.00: Oppsummering og spørsmål

19.00 – : Felles middag

 

Fredag 10. juni

09.00 – 10.30: Tilsyn i kommunal sektor ved Jon Sandven, Arkivverket

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.30: Lagring og bevaring av digitalt skapte arkiver ved Hildegunn Opdal og Lars Tveit, Digitalisering og Innovasjon Nordhordland 

11.30 – 11.40: Pause

11.40 – 12.00: Erfaringer frå Arkivglimt - eit formidlingsprosjekt i Øygarden ved Anders Fylling, IKA Hordaland  

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.00: Spørsmål til IKA Hordaland