Tubfrim vart oppretta som Tuberkulosearbeidet si Frimerkeforretning i 1928 etter initiativ til skipinga frå postmeister Ditlef Frantzen. Føremålet var å samla og omsetja brukte frimerke til tuberkulosearbeid blant barn i Noreg.

Det er òg dagens føremål og det er Nasjonalforeningen for folkehelsa som eig Tubfrim og fordeler overskotet. Overskotet skal i samsvar med vedtektene delast i to delar; den eine delen skal gå til bekjempelse av tuberkulose, medan den andre delen skal brukast til trivselsfremjande tiltak for funksjonshemja born og unge i Noreg.

Tubfrim mottek vel 10 prosent av alle frimerka som vert brukt i Noreg. Vi på IKA Hordaland er glade for å kunna bidra til dette arbeidde.