Programmet rommar ulike tema, som funksjonsbasert klassifikasjonssystem og arkivplan, frittståande arkivkjerne, bevaring av digitalt skapt dokumentasjon, plassering av arkiv- og behandlingsansvaret i verksemder som brukar same system, bevaringsplan for privatarkiv og tilsyn og innsyn i arkiva. 

Heile programmet kan du sjå her.

Vi tilbyr følgjande pakker: 

Pakke 1 (4000,- medlem / 6000,- ikkje-medlem): Deltaking begge dagar med overnatting, inkl. lunsj og middag. 

Pakke 2 (2500,- medlem / 3500,- ikkje-medlem). Deltaking begge dagar utan overnatting, inkl. lunsj og middag. 

Pakke 3 (1500,- medlem / 2500,- ikkje-medlem) Deltaking dag 1, inkl. lunsj.

Pakke 3 (1500,- medlem / 2500,- ikkje-medlem) Deltaking dag 2, inkl. lunsj.

Her kan du melde deg på konferansen. Siste moglegheit for å melde seg på konferansen er 28. juli. Vi gjer oppmerksam på at det er bindande påmelding. Viss du må melde fråfall er det mogleg å la en annan frå organisasjonen delta i ditt sted.