Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Her kan du bestille opplysningar frå våre arkiv

Før du kontakter oss ber vi om at du gjer deg kjent med informasjonen som ligg ute på våre nettsider om katalogar og digitalisert materiale. For at vi skal kunne hjelpe deg må du fylle ut skjema mest mulig presist. Ved innsyn i rettsdokumentasjon – opplysningar om eigen oppvekst, skulegang eller helse – ber vi deg om å ta kontakt med kommunen der du bur eller har budd. Ikkje skriv sensitive personopplysingar i skjema. For spørsmål om byggesak ber vi deg først om å ta kontakt med kommunen. Store delar av byggesaksarkiva er digitalisert og vil vere tilgjengeleg på nett. Tinglyste dokument frå perioden til og med 1950 finn du i dei statlege arkiva. For nyare tinglyste dokument må du ta kontakt med Kartverket.
Hva er føremålet med henvendinga di?
Jo mer presis du er, jo større er sjansen for at vi kan hjelpe deg.
Kva kommune gjeld henvendinga?*
Oppgi dato så nøyaktig du kan
Arkivreferanse er ei henvising til materiale som er oppbevart hjå oss. Referanser finner du på Arkivportalen.no.
Eg stadfestar at det ikkje blir sendt opplysningar om eigen oppvekst, skulegang, helse eller andre sensitive personopplysningar i skjemaet.*
Her kan du laste opp vedlegg som er relevant for vår sakshandsaming
Innsending av skjema
Du vert kontakta så snart vi har undersøkt henvendinga di. Svarfrist er innan 3. veker, men vanlegvis kortare. Vi kontaktar deg via e-post eller telefon om vi treng ytterlegare avklaringar. Når du sender inn skjema vil du få ein kvittering til e-posten du har oppgitt.
  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
>