Hausten 2020 har frivillige studentar frå Universitet i Bergen skanna og indeksert eldre kommunale arkiv hjå oss. 

Dei frivillige:

  • har fått opplæring i bruk av bokskanner samt oppfylging undervegs
  • fått brukartilgang og oppløring i opplasting til Digitalarkivet.no 
  • blitt kreditert for arbeidet
  • fått moglegheit til å gje innspel på digitaliserings- og tilgjengeleggjeringsstrategi
  • vil få attest for utført arbeid