Stord Hotell tilbyr moderne fasilitetar og ein hyggeleg atmosfære, perfekt for både fagleg påfyll og avslapping i Vikjo Bad. Sentrale tema som vil bli tatt opp på konferansen er mellom anna digitalisering, kunstig intelligens, erfaringsutveksling samt tilgjengeleggjering og openheit. 

Programmet er ikkje klart enno, men vil bli ettersendt så snart det er klart.

For eigarkommunane våre har me følgjande pakker:

  • Deltaking båe dagar med overnatting, inkl. lunsj og middag (4200,-)
  • Deltaking båe dagar utan overnatting, inkl. lunsj og middag (3450,-)
  • Deltaking båe dagar utan overnatting, inkl. lunsj (2650,-)
  • Deltaking dag 1, inkl. lunsj (1600,-)
  • Deltaking dag 2, inkl. lunsj (1600,-)

Her kan du melde deg på konferansen. Siste moglegheit for å melde seg på konferansen er 28. september. 

Vi gjer merksam på at det er bindande påmelding. Om du må melde fråfall, er det mogleg å la ein annan frå organisasjonen delta i din stad.