Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Medlemsmøte i Norsk arkivråds region Vest

Onsdag 5. mai arrangerar Norsk arkivråds region Vest eit digitalt og gratis møte for sine medlemmer kl 12.00 – 14.30. Tema for møte er Digitalisering – erfaringsdeling og diskusjon.

Alle medlemmer i Norsk arkivdråds region Vest er velkomne til å delta. Meir informasjon om foredragshaldarane og påmelding finn her.  

Stengd lesesal

Grunna økt koronasmitte og nye tiltak for å avgrense dette vart lesesalen vår stengd for besøkande 6. november. Fredag 20. november vedtok byrådet i Bergen å forlenge dei lokale koronatiltaka. Dette inneber at lesesalen fortsett vil vere stengd i dei neste to vekene.  

Informasjon om opningstider for lesesalen

Frå og med måndag 12. oktober vil lesesalen vere open måndag og tysdag mellom kl 09.00-15.00. Vi gjer merksam på at talet på besøkande framleis er avgrensa.

Send e-post med din førespurnad til post@ikah.no. Hugs å avtale tid om ditt besøk i god tid på førehand.

Opningstider lesesal

Vi er glade for å igjen kunne ta imot gjestar på lesesalen vår. Grunna ferieavvikling og koronaviruset er lesesalen kun open etter avtale på tysdagar. Normal opningstid er kl 09.00-15.00. Alle besøk må avtalast i god tid på førehand. Vi gjer merksam på at talet på besøkande er avgrensa og at saker som haster eller som er av vesentleg betydning for helse eller store økonomiske verdiar vil bli prioritert. Send e-post til post@ikah.no for å avtale tid om ditt besøk.
 
Vi svarer så fort vi kan på førespurnader om innsyn i arkiva, men grunna ferieavvikling vil også dette kune ta noko lengre tid enn vanleg.

Avlyst: Kontaktkonferansen 2020

Grunna situsjonen slik han er no har vi valt å avlyse alle våre arrangement før sommaren, også Kontaktkonferansen 2020. Vi ser fram til nye kurs og konferansar når situasjonen har normalisert seg og lovar å kome sterkt tilbake.

1
>