Prosjektet tok for seg 20 arkivskaparar frå sentraladministrasjonen, helse- og sosialsektoren, kultursektoren, skulesektoren og teknisk sektor. Skildringane er sann uavhengig av kommune og følgjer standardar som tidlegare er utarbeidde av Arkivverket og kommunale arkivinstitusjonar. Gjennom ei kartlegging av kommunale aktørar og beskriving av bakgrunn, funksjon og oppgåver legg prosjektet til rette for meir effektiv formidling og forskning.

I arbeidet med skildringane la vi vekt på å skape korte og faktaorienterte tekstar som er tilpassa bruk og publisering på ASTA og Arkivportalen. Skildringane er samla i to hefte – ein bokmålsversjon og ein nynorskversjon.

Resultatet av arbeidet og prosjektrapporten finn du her:

Prosjektrapport - Aktørbeskrivelser for kommunal sektor.pdf

Aktørskildring for kommunal sektor.pdf

Aktørbeskrivelser for kommunal sektor.pdf